O. Sveinsson A/S –
et trygt valg siden 1957

Et etablert og stabilt selskap

Vi har flere titalls år i bransjen og er å anse som et svært sikkert valg dersom du skal ha gjennomført alle slags typer grunnarbeid. Alle ansatte har bred erfaring og fagbrev.

Vi utfører alle typer grunnarbeid

  • Boligfelt
  • Kommunale tekniske anlegg
  • Industritomter
  • Eneboligtomter
  • Sprenging
  • Pigging (fjell/betong)
  • Transport

Vi holder til på Klyve industriområde, sentralt i Skien

Besøksadresse

Nedre Kongerød 24
3737 Skien


Telefon

Kontor: 902 15 301E-post

gro@osveinsson.no